Lidmaatschap

Lid worden

Denk je er over om lid te worden? Kom eerst eens kijken in de Centaurhal om het allemaal te bekijken en de sfeer te proeven. ‘s-Avonds is er meestal wel een groep aan het schieten. Je kunt vooraf ook even naar het secretariaat mailen. We stellen wel een minimum leeftijd van 9 jaar. De krachten die ontstaan bij het uittrekken van een boog kunnen schade veroorzaken in het lichaam van een te jonge schutter. Kandidaatleden die geen of onvoldoende ervaring hebben zijn verplicht een basiscursus te volgen. Deze cursus beslaat 8 trainingen over een periode van maximaal 10 weken. Dat is nodig voor het goed aanleren van de schiettechniek en de veiligheidsregels. De cursus dient ook als een wederzijdse kennismaking. Aan het eind beslis je of je al dan niet lid wilt worden. Dat kan dan via het aanmeldingsformulier Centaur. Dit kun je dan inleveren bij ons secretariaat. Per jaar worden drie beginners cursussen gegeven. Jonge jeugd vanaf 9 jaar hoeven geen cursus te volgen, zij trainen op speelse wijze op de zaterdag.

Wat kost het?

Contributie wordt berekend per jaar. Als norm voor de hoogte van de verenigingscontributie geldt wat een lid van 18 jaar of ouder betaalt. Dit bedrag wordt vermeerderd met de bondscontributie die elk jaar voor elk lid wordt afgedragen. Voor de berekening van de verenigingscontributie wordt uitgegaan van onderstaande categorieën:

  • Leden van 18 jaar en ouder, zij betalen 100% van de norm
  • Studenten 18+ betalen 80% van de norm, indien zij dit bij de penningmeester aanvragen met overlegging van een geldige collegekaart of bewijs van inschrijving bij een instelling voor dagonderwijs.
  • Junioren (16 tot 18 jaar) betalen 80% van de norm
  • Cadetten ( 12 tot 16 jaar) betalen 80 % van de norm
  • Aspiranten (9 tot 12 jaar) betalen 50% van de norm

 

[table id=1 column_width=”100%” /]

Wil je je opgeven voor de beginnerscursus, lees dan de pagina ‘basis cursus’.